app club esportiu inef barcelonaapp store itunes club esportiu inef barcelona app google play club esportiu inef barcelona

L'atenció al públic s'ha vist afectada pel COVID-19. Agraïm la teva comprensió i paciència en aquests moments excepcionals. El Centre de l'INEFC, d'acord als Organismes Oficials i les Autoritats Sanitàries, està implementant una sèrie de mesures de seguretat i protocols sanitaris per assegurar en tot moment la teva seguretat. Actualment segueix l'atenció online al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Atenció telefònica a partir de les 15:30 hores i atenció amb cita prèvia a partir de les 17:30 fins les 19:30 hores, d'acord a les mesures de seguretat que s'estan aplicant al Centre. No aneu al Centre sense cita prèvia, no us atendran. Consulta tota informació relacionada amb les afectacions del COVID-19 a la normativa de les instal·lacions de l'INEFC.

ÚLTIMES NOTÍCIES

Normativa - Club Esportiu INEF Barcelona

Normativa d'ús de les instal·lacions de l'INEFC de Barcelona

Normes d’entrada i ús del gimnàs d’artística per part dels usuaris

Els/les usuaris/usuàries d’entrenaments lliures en general, poden gaudir de l'ús del gimnàs d'artística coincidint amb l'horari del curs escolar (generalment des de la 2ª setmana de setembre a la última setmana de juny) de 19:30h a 21:30h de forma lliure, sempre que no sigui dia festiu o no estigui ocupada per a altres usos.

Per utilitzar les instal·lacions realitzant entrenaments lliures, cal formalitzar la inscripció.

Més informació sobre la formalització de les inscripcions de les Escoles Esportives, Estades Esportives d'Estiu i l'Escola de Circ i les formes de pagament. 

 • Per entrenaments lliures, consulta prèviament per correu electrònic degut a les restriccions d'entrada al centre.
 • Realitza el pagament corresponent als entrenaments lliures i aporta una fotografia digital.

Si no s’ha realitzat algún dels anteriors punts, l’usuari no tindrà accés al gimnàs.

Els grups regulars al gimnàs (grups de competició, activitats gimnàstiques i acrobàcia) tenen preferència a l’ús dels aparells i materials. Respecteu els grups i la normativa general d’ús del gimnàs, realitzada per l’INEFC de Barcelona.

El/la Tècnic/a de Sala, serà l’encarregat/da de vetllar pel bon funcionament al gimnàs i de tenir cura dels seus usuaris. D'altra banda, tindrà potestat per restringir l’accés al gimnàs a tot/a aquell/a usuari/usuària que no s’hagi inscrit prèviament.

Resum

 • No es pot estar dintre del gimnàs si no s’és usuari.
 • Aquest gimnàs és de gimnàstica artística. L’esport en general, i la gimnàstica en particular, exigeix molta concentració. Fer soroll i alterar l’ambient de treball serà penalitzat. La música només es pot posar en els altaveus del gimnàs.
 • Per parlar amb algun monitor quelcom que requereixi més de dos minuts, s’haurà de fer fora de l’horari laboral.
 • No es poden fer fotos des de les vitrines. Dintre del gimnàs es poden fer fotos i vídeos on només aparegui la persona que vol ser retratada.
 • L’horari pels usuaris sense monitor és de 19:30 a 21:30. Ni abans ni després d’aquesta franja horària es pot estar dintre del gimnàs.
 • La quota d’usuari puntual sense monitor és de 5€. Aquests s’han d’abonar abans de començar la pràctica.
 • Els grups amb monitor tenen PRIORITAT sobre els usuaris lliures en l’ús de l’espai.
 • Fins les 20h no es pot utilitzar llits elàstics ni els tumblings (aire o dur). NO trepitjar el tumbling d’aire si està desinflat.
 • Un màxim de 10 usuaris puntuals sense monitor podran accedir al gimnàs per dia. Si el nombre de persones arriba a 10, no es permetrà l’entrada a més usuaris puntuals. Per evitar el trajecte fins aquí i no poder passar, s’ha d’enviar un correu el dia abans a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • NO poden entrenar externs esporàdics menors d’edat.
 • A partir de les 20:30h el grup de cheerleaders té reservat l’espai que queda dins del quadrat blanc del terra practicable. A partir d’aquesta hora no es pot interferir en la seva pràctica dins d’aquest espai.
 • Tot el material emprat s’ha de tornar al seu lloc quan s’hagi acabat d’emprar. Hi ha unes fotos en el suro de l’entrada on s’especifica com s’han de col·locar les màrfegues (colchonetas) mentre no s’empren. La resta del material haurà d’anar dins del magatzem a excepció de les paral·leles baixes. Està prohibit agafar el material que hi ha dins els armaris del magatzem.
 • Cada aparell i zona té unes normes d’ús recollides en les normes dels aparells. És la responsabilitat de l’usuari conèixer i respectar aquestes normes. Aquestes normes estan penjades al costat de cada aparell. Llegeix-les abans de començar.
 • En un gimnàs, la pràctica es porta a terme de manera ordenada i segura. Per això és un gimnàs. Si no controles suficient com per garantir-te a tu mateix una pràctica sense risc, pregunta abans d’intentar-ho. Si els monitors tenen uns minuts et podran assessorar sobre com practicar noves habilitats sense fer-te mal. Seran sancionades les actituds temeràries.
 • En cas d’incompliment de les normes es convidarà a l’usuari a abandonar el gimnàs. L’incompliment amb reincidència comportarà l’expulsió.
 • Recomanem no deixar les vostres pertinences al vestidor situat davant la porta del gimnàs, ja que està obert per tothom. Dintre del gimnàs hi ha una aula on podeu deixar-les, no obstant, el Club Esportiu INEF Barcelona no es fa responsable de les pèrdues d’objectes personals a dintre de les instal·lacions de l’INEFC.

Normatives per als menors d'edat a les Escoles Esportives de l'INEF Barcelona

En el cas dels menors d'edat que assisteixen a les escoles del Club Esportiu INEF Barcelona, els pares dels nens inscrits accepten els següents termes:

Sobre l'Assegurança

 • La tramitació de l'assegurança no es farà fins que la totalitat de la documentació necessària hagi estat entregada i s'hagi procedit al pagament de l'import corresponent a la modalitat d'inscripció del nen/a.
 • La tramitació de l'assegurança no és immediata, i per tant, les lesions que puguin derivar-se dels accidents del menor fins que aquesta no sigui efectiva, de corren a càrrec dels familiars del nen/a.
 • Una vegada realitzat l'abonament l'assegurança a l'entitat convinguda pel Club Esportiu INEF Barcelona, han de transcórrer un nombre de dies per a que els esdeveniments o accidents ocorreguts siguin coberts per l'esmentada pòlissa. Per tant, durant aquests dies posteriors al pagament de l'assegurança, les lesions que poguessin derivar-se dels accidents del menor corren a càrrec dels familiars del nen/a.
 • No tots els tractaments mèdics estan coberts per l'entitat asseguradora des de la seva contractació ja que això depèn de les clàusules de la pòlissa (antiguitat de l'assegurat, ...), i per tant, en cas de ser necessaris, corren a càrrec dels familiars del nen.

Afectacions del COVID-19 a INEFC

Consulteu regularment aquesta pàgina i seguiu-nos a les xarxes socials per disposar de la informació més actualitzada. Com a conseqüència de les mesures preses per INEFC Catalunya amb col·laboració amb els Organismes Oficials i les Autoritats Sanitàries per a la contenció del coronavirus COVID-19, s'han vist alterades diverses activitats i dates previstes pel procés de preinscripció de les Escoles Esportives.

INEFC Catalunya ha facilitat el Pla de contingència i reincorporació progressiva a la feina presencial (5 de juny 2020). Aquesta informació pot ser actualitzada i és d'obligatòria lectura i cumpliment.

El Pla de contigència recollit en aquest document serà actualitzat al setembre de 2020 en funció de l’evolució de la pandèmia i será d’obligatori cumpliment.

 • S’haurà de respectar la distància de seguretat interpersonal de 2m o utilitzar màscares si no fos possible en moments puntuals.
 • Dur sempre la màscara en els desplaçaments entre diferents parts de l’edifici.
 • Les gestions administratives i preinscripcions es faran telemàticament. En el cas del Club Esportiu INEF Barcelona, fins a l'aprovació del Centre i de les autoritats, no hi haurà assistència presèncial ni telèfonica. Tampoc hi haurà cita prèvia.
 • Hi haurà control d'accés: L’INEFC Catalunya haurà d’adoptar mesures de control de temperatura corporal en els accessos en funció del que es determini per al conjunt de treballadors i edificis de la Generalitat. Si es detecta una temperatura corporal igual o superior a 37,5ºC s'estarà als protocols que es defineixin des del Ministerio de Sanidad i el Departament de salut.

Qualsevol qüestió que no vingui recollida en el Pla de contingencia, com a norma general, seran d’aplicació les mesures que determini el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. (25 de maig 2020).

Informació General: Mesures Personals d'Higiene i Prevenció davant el COVID-19

 1. El participant no hauria d’assistir a l’activitat si…

 • És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).

 • Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí: (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)

 • Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de símptomes, en els últims 14 dies.
 1. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat
 • Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat.
 • Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.
 • Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.
 • Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
 • Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 segons.
 • En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels avantbraços.
 • En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
 • Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
 • Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu  metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.
 1. Desplaçaments a l’activitat
 • Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
 • Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot mantenir la distància interpersonal.
 • Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un VTC).
 • En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distància interpersonal amb la resta d’usuaris.
 • Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.
 1. En el desenvolupament de l’activitat
 • Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la distància i mesures de seguretat.
 • Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi.
 • Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar el contacte físic continu amb d’altres participants.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DEL CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA A INEFC: MESURES PREVENTIVES D’HIGIENE, SEGURETAT I PROTOCOLS D'ACTUACIÓ COVID-19

Consulta el Pla COVID-19 de les Escoles Esportives a l'INEF.

Com Apuntar-se?Informació Oferta EsportivaFulls d'Inscripció

Oficines Club Esportiu INEF Barcelona

L'atenció al públic s'ha vist afectada pel COVID-19. Agraïm la teva comprensió i paciència en aquests moments excepcionals. El Centre de l'INEFC, d'acord als Organismes Oficials i les Autoritats Sanitàries, està implementant una sèrie de mesures de seguretat i protocols sanitaris per assegurar en tot moment la teva seguretat. 

Actualment, fins a nou avís:

 • Suport Online: Seguim operatius! Si necessites ajuda, pots contactar amb nosaltres a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El nostre equip continua treballant de forma coordinada per a la tornada a l'activitat.
 • Atenció presencial i cites prèvies: Atenció presencial només amb cita prèvia i telefònica a partir del 13 de juliol en els horaris establerts, d'acord a les mesures de seguretat que s'estan aplicant al Centre. Aquesta situació serà revisable al setembre, en funció de la situació. No aneu al Centre sense cita prèvia, no us atendran.

Consulta tota informació relacionada amb les afectacions del COVID-19 a les instal·lacions de l'INEFC

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dirigir-se a l’entrada a la Direcció Tècnica i Oficina d'Atenció al Soci del Club Esportiu INEF Barcelona.

Setembre a juny: dilluns a dijous de 17:30 a 19:00 hores (festius, Nadal, Setmana Santa i agost tancat).
Juliol: dilluns a dijous de 15:30 a 19:30 hores. Atenció telefònica a partir de les 15:30 hores i atenció presencial només amb cita prèvia a partir de les 17:30 hores. dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 17 hores.
Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel.: 93 4255445 ext. 200 en l'horari d'atenció al públic
Avinguda de l’Estadi 12-22, 08038 Barcelona

OPCIONS

 1. Inscripcions Online amb la web

Inscripció de les Escoles Esportives i l'Escola de Circ
Inscripció de les Estades d'Estiu

Inscripció a totes les activitats esportives

Pagaments: totes les opcions disponibles, PayPal, targeta, transferència bancària o cita prèvia amb targeta.

 1. Inscripcions Online amb Google Forms (sense registrar-se a la web)

Inscripció de les Escoles Esportives
Inscripció de l'Escola de Circ
Inscripció de les Estades d'Estiu

Pagaments: transferència bancària o cita prèvia amb targeta.

 1. Descarrega el Formulari PDF

FULL D'INSCRIPCIÓ PER ADULTS
FULL D'INSCRIPCIÓ PER MENORS 
FULL D'INSCRIPCIÓ PER MENORS ESTIU

Pagaments: transferència bancària o cita prèvia amb targeta.

 1. App Club Esportiu INEF Barcelona.

Disponible a l'APP Store per iOS o a Google Play per Android

Pagaments: transferència o cita prèvia amb targeta.

 1. Demana cita prèvia

Pagaments: transferència o cita prèvia amb targeta.

L'oferta esportiva del Club Esportiu INEF Barcelona està formada per una amplia varietat d'activitats esportives gimnàstiques per adults i menors: Babygim, Acrobàcia, Gimnàstica Artística Masculina i Femenina o l'Escola de Circ entre d'altres, a les instal·lacions de l'INEFC Barcelona.

Llegeix més

FULL D'INSCRIPCIÓ PER ADULTS
FULL D'INSCRIPCIÓ PER MENORS
FULL D'INSCRIPCIÓ PER MENORS ESTIU

* Consulta Disponibilitat, omplir el full d'inscripció no garantitza plaça.

Darrera modificació el Dissabte, 19 Setembre 2020 06:14
clubinefbcn

Pots contactar amb el Club Esportiu al correu electrònic info@clubinefbcn.cat.

Lloc Web: clubinefbcn.cat
logo club esportiu inef barcelona

CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA

Avinguda de l'Estadi, 12 - 22. 08038 Barcelona
93 425 54 45 (Extensió 200)
FAX 93 426 07 51​
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Eduvigis Sáez Parejo
Eduvigis Sáez Parejo Recommends posted 3 years ago

Las instalaciones son increbles y el trato excepcional.A mi me ha encantado.

Daniel Levavasseur
Daniel Levavasseur

5 out of 5 stars

posted 4 years ago

Sonia Maria Chalupp
Sonia Maria Chalupp Recommends posted 4 years ago

SEGUEIX-NOS

Registre o  Entra
Club Esportiu INEF Barcelona

Descarrega l'App a:

app club esportiu inef barcelona

app store itunes club esportiu inef barcelona
app google play club esportiu inef barcelona

 

HOME

CLUB

ACTUALITAT

SECCIONS

ESCOLES ESPORTIVES

ESTADES ESTIU

ALTA ONLINE

CALENDARI

MULTIMEDIA

CONTACTE

Àrea de navegació de la Web del Club Esportiu INEF Barcelona.
Aquí trobareu el contingut que pugui ser del vostre interés.
 
 
0
Shares